Seznam hodnocení lektora

  • Měl jsem možnost se zúčastnit preventivního programu, který na naší škole vedl pan Mgr. Roman Hota pro žáky šestých až devátých tříd na téma závislosti, a mohu říct, že jsem měl z jeho průběhu i výsledku velmi dobrý dojem. Od začátku bylo vidět, že má lektor jasnou představu o tom, co chce dětem sdělit. A dokázal to velmi promyšleným způsobem, ze kterého byla patrná velká zkušenost s prací s mladými lidmi. Celý program je z mého pohledu pečlivě připravený, včetně rozsáhlé grafické prezentace, o kterou se opírá. Nejvíc se mi ale líbila schopnost pana Hoty vtáhnout děti do děje. Nejen předat informaci, ale zprostředkovat zážitek, který děti přiměl k přemýšlení a zaujetí vlastního postoje. Díky práci ve skupinách, přehrávání scének a modelových situací s využitím dobrovolníků z řad dětí, následné diskuzi a jejímu neustálému podněcování kladením otázek, působila přednáška velmi interaktivně. A to se také promítlo do pozornosti, kterou jí děti věnovaly. Děti mají možnost se seznámit i s některými odbornými podrobnostmi, které se týkají působení neurotransmiterů v mozku. Vše je ale podáno formou srozumitelně zprostředkovaného sdělení. S důrazem na schopnost vnímat a pochopit něco velmi důležitého, a to vztah příčiny a následku. Mgr. Petr Remeš, školní psycholog, ZŠ Vrbno pod Pradědem