Charakteristika lekce

Cíle: • žáci se mají seznámit s biblickým příběhem narození Ježíše z Nazareta a jeho poselstvím • žáci si mají uvědomit jeho aktuálnost i v dnešní době a na jeho základě upevnit vztahy mezi sebou Vazby na kompetence: Osnova hodiny: • 1. Představení • 2. Odkrývání tajemství • 3. Příběh narození Ježíše z Nazareta • 4. Vytváření obrazu hvězdy • 5. Závěr Kompetence k učení: • žák operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy Kompetence sociální a personální: • žák na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů a v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá Kompetence občanské: • žák respektuje přesvědčení druhých lidí a váží si jejich vnitřních hodnot • žák respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví

Další informace

Autor lekce: Ing. Paszová Miriam
Redaktor: Ing. Miriam Paszová
Poznámka: Program je součástí série Poselství křesťanských Vánoc - zákl. řada. Autor programu: Biskupství ostravsko-opavské Kostelní nám. 1, 728 02 Ostrava 1 KATECHETICKÉ A PEDAGOGICKÉ CENTRUM – SLUŽBA ŠKOLE Mgr. Šárka Koflerová, t: 596 116 522 kl. 233 | m: 737 744 118 | e: skoflerova@doo.cz Realizátor: Křesťanská akademie mladých, z. s. E. Pajurka 142, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí Oddělení Škola pro Život Ing. Miriam Paszová | m: 605 237 757 | e: mpaszova@kam.cz
Délka: 45
Garant: Mgr. Šárka Koflerová
Klíčová slova: křesťanské svátky, Ježíš, Vánoce

Doplňující informace:

Cena:

Vhodný pro třídy:
1. třídu, 2. třídu, 3. třídu,

Hodnocení programu

Přidat novou recenzi

Ještě zde nejsou žádné recenze. Můžete být první, kdo pro lektora Mgr. Brzezina Roman nějakou napíše. Klikněte sem.