Charakteristika lekce

Na příkladu konkrétního příběhu malého dítěte z období holocaustu se žáci prvního stupně základních škol (potažmo žáci škol praktických a speciálních) seznámí interaktivní formou o tom, jak strašlivé důsledky mělo uplatňování rasistické ideologie v praxi. Jsou vedeni k tomu, aby o tomto nebezpečí samostatně uvažovali a naučili se citlivosti na projevy předsudků, rasismu, antisemitismu, xenofobie a extremismu, které se žel vyskytují i v současné době a v některých částech světa mají dokonce rostoucí tendenci. Vzdělávací aktivita programu primární prevence trvá dvě vyučovací hodiny rozdělené přestávkou. V první vyučovací hodině se lektor během evokační aktivity snaží zjistit mimoškolní zájmy přítomných dětí, jak slaví rodinné svátky, jak tráví čas na dovolené, zda mají rády pohádky a příběhy, zda čtou, nebo je radši poslouchají. Poté je vyzve ke skupinové práci a kolektiv rozdělí na 4–5 skupinek po 5–6 žácích. Tyto skupiny obdrží shodné obrázkové sady s příběhem tříletého Tomíčka a bude jejich úkolem vymyslet a prezentovat fiktivní příběh sestavený na základě těchto obrázků. Do konce první vyučovací hodiny je reálné očekávat prezentaci jedné až dvou vytvořených skupinek. Ve druhé vyučovací hodině pokračuje prezentace zbylých skupinek, a poté lektor žáky seznámí s pravdivým příběhem tříletého Tomíčka (Tommy Fritta deportovaný do ghetta Terezín ve věku tří měsíců spolu se svými rodiči pro jejich židovský původ) a nenásilnou formou tak prezentuje nehostinné podmínky života v terezínském ghettu i hrdinný protinacistický odboj obou rodičů. Na závěr přečte osobní dopis již dospělého Tommyho Fritty a nechá prostor pro diskusi. Program je primárně určen pro žáky 3.–5. ročníků základních škol, je vhodný ale i pro starší děti.

Doporučení odborného garanta

Mezinárodní škola pro výuku holocaustu je jediná svého druhu na světě a naši zaměstnanci jsou oddáni úloze učit o holocaustu. Věříme, že je naším posláním obohacovat znalosti učitelů ve světě a poskytnout jim učební programy a pomůcky pro žáky z různých věkových skupin k výuce tohoto těžkého tématu. Náš multidisciplinární přístup k výuce holocaustu využívá umění, hudbu, literaturu, teologii a drama a umožňuje studentům širší pochopení událostí této epochy.

Další informace

Redaktor: Radek Hejret
Poznámka: Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém – ICEJ ČR je oficiálním zástupcem vzdělávací filosofie Jad Va-šem v České republice.
Délka: 90
Garant: Mezinárodní škola pro výuku o holocaustu při památníku Jad Va-šem v Jeruzalémě

Seznam lektorů, kteří přednášejí tuto lekci

Hejret Radek
Praha
Hlávková Jana
Hnojník