Charakteristika lekce

Žáci se seznámí s obsahem Bible, zajímavostmi a odlišnostmi oproti jiným náboženským spisům. Povíme si o historii Bible jako takové, jazykových překladech, o vzniku Bible kralické a jejím významu pro českou zemi. Součástí programu je též práce s textem, ukázky Biblí v originálních jazycích i různých zajímavých překladech a opakovací kvíz. Na závěr si mohou žáci prohlédnout různá vydání, včetně výtisku pro nevidomé…

Další informace

Redaktor: Ing. Miriam Paszová
Délka: 2

Doplňující informace:

Cena: Cena za program v délce 2 vyuč. hodin je 1200 Kč. Je možné se případně domluvit na slevě.
Poznámky k ceně:
Cena zahrnuje cestovné. Vánoční a velikonoční programy jsou nabízeny zdarma. Pokrývá se pouze cestovné.

Vhodný pro třídy:
6. třídu, 7. třídu, 8. třídu, 9. třídu, I. ročník SŠ, II. ročník SŠ,

Hodnocení programu

Přidat novou recenzi
Spousta nových informací: o čem Bible je – tématika, kdo Bibli psal, jak dlouho a další. Program perfektně připraven, připraveny úkoly, zejména práce s textem.
Program se mi líbil: osobnost přednášejícího; náplň - měl spád, žáky zaujal; nové informace. Doporučila bych delší práci s Biblí - bylo málo času. Žáci by vydrželi u tématu déle.
Přínos: části Bible, ovlivnění chování dnešních žáků Příběhy z Bible - spojitost s dneškem. Projekce, názornost. Kuriozity o Bibli, rekordy.
Zajímavý výklad Bible, nenásilnou formou a její aplikace na současnost. Studentky byly zaujaty programem, spolupracovaly.
Program nutí k zamyšlení, prezentaci vlastního názoru. Umožňuje dát najevo kladný i záporný postoj. Seznamuje s obsahem Bible v souvislostech dnešního života. Lektorka hovoří srozumitelně, pracuje interaktivně. Program využívá i kolektivní metody práce.
Moderní pojetí, nebylo to zdlouhavé, podstatné věci. Líbilo se mi všechno, bylo to zajímavé.
Čekala jsem, že to bude nuda, ale nakonec se mi to líbilo. Myslím, že bylo řečeno vše, co mě zajímalo.
Dozvěděla jsem se zase něco nového. Líbilo se mi, že nikdo nikomu nevnucoval víru.
Rozšíření vědomostí o Bibli. Vše velmi dobré, vysoká výpovědní hodnota, oslovení mladé generace, zamýšlení nad hodnotami života.
- Dozvěděla jsem se plno informací. Dá se o tom povídat zábavným způsobem. Líbilo se mi všechno, celou Bibli bych si chtěla přečíst. - Dozvěděla jsem se o kladném projevu Bible a víry. Odnáším si přesvědčení, že si chci přečíst Bibli. Kvalita programu byla výborná, nemám co vytknout. - Bylo tam dost příběhů. Moc se mi to líbilo, bylo to moc poučné. - Dozvěděl jsem se, že Bible je tvořena z 66 knih. Bylo to úžasné. - Dozvěděla jsem se, co je vlastně Bible, že ji psalo 40 autorů, 1600 let byla psána... Všechno se mi líbilo. - Uvědomil jsem si, že je to více knih, ne jen jedna, jsou tam příběhy, nejen ponaučení. Bylo to výborné. - Bylo to fajn, zajímavé a dozvěděla jsem se spoustu nových věcí. Bible je velmi zvláštní a krásná kniha. - Dozvěděl jsem se, že Bible dává rady všem věřícím i nevěřícím. Líbilo se mi všechno, nenudil jsem se.
Bible může být i zábavná, program byl super, skvělá komunikace. // Líbilo se mi, že to bylo hezky vysvětleno a nebylo to náročné na pochopení. // Bible je velmi zajímavá, líbily se mi ty příběhy z Bible. // Nic bych neměnila, program se mi líbil celý. // Bylo to super, těším se na příště. // Líbil se mi osobitý styl přednášení. // Skvělá hodina i lektor. // Přístup byl vynikající. // Líbila se mi komunikace, bylo to krátké.