Charakteristika lekce

Vzděláváním o antisemitismu a holocaustu proti soudobým předsudkům. Na příkladu holocaustu – konkrétní historické události – se žáci během konání vzdělávací aktivity interaktivní formou dozvědí o tom, jak strašlivé důsledky mělo uplatňování rasistické ideologie v praxi. Jsou vedeni k tomu, aby o tomto nebezpečí samostatně uvažovali a naučili se citlivosti na projevy předsudků, rasismu, antisemitismu, xenofobie a extremismu, které se žel vyskytují i v současné době. Vzdělávací aktivita programu primární prevence trvá dvě vyučovací hodiny spojené v jeden celek. (100 minut) Multimediální přednáška má přibližně tuto osnovu: definice holocaustu – šoa definice antisemitismu jako specifické formy rasismu interaktivní práce se skupinou na téma odlišnosti příběh židovského národa od starověku do začátku 20. století vysvětlení základů náboženské a rasové nesnášenlivosti historie holocaustu na základě příběhu pamětníka v historických souvislostech a s použitím autentických dobových dokumentů včetně originálních video dokumentů přesah do současnosti Přednáška je určena pro 8. a 9. třídy základních škol a pro všechny ročníky škol středních.

Další informace

Autor lekce: Hejret Radek
Redaktor: Radek Hejret
Délka: 100
Garant: ICEJ ČR
Klíčová slova: holocaust, antisemitismus, šoa

Doplňující informace:

Cena: 810 Kč za dvouhodinovou přednášku
Poznámky k ceně:
Zvýhodněná cena přednášky lektora Radka Hejreta činí díky podpoře Nadace Mezinárodní potřeby 700 Kč + cestovné dle platné vyhlášky. Fakturace škole/spolku přátel školy převodem.

Vhodný pro třídy:
8. třídu, 9. třídu, I. ročník SŠ, II. ročník SŠ, III. ročník SŠ, IV. ročník SŠ, rodiče a veřejnost,

Hodnocení programu

Přidat novou recenzi
Ve čtvrtek 12. února dorazil na naše gymnázium velice vzácný host. Měli jsme tu čest vyslechnout si životní příběh ženy, která přežila Osvětim. Životní příběh doktorky Dagmar Lieblové. Besedu v rámci Dnů židovské kultury zprostředkoval pan Radek Hejret, člen organizace ICEJ (International Christian Embassy Jerusalem). Hlavním tématem akce byl antisemitismus (nesnášenlivost vůči určitému etniku) a holocaust (systematické pronásledování a vyhlazování Židů). Dagmar Lieblová pochází ze židovské rodiny. Její otec byl lékař a maminka v domácnosti.
Na vzdělávací aktivitě mi vyhovoval velmi poutavý výklad lektora, který vtáhl žáky do děje. Vše potřebné bylo řečeno a výstižně prezentováno. Celkově hodnotím přednášku jako přínosnou, emotivní, poutavou a přesvědčivou.
Na základě Váší přednášky u nás ve škole, se nám podařilo uspořádat na začátku školního roku 13. října školní výlet do Osvětimi a Březinky. Vše se vydařilo, žáci všechno zvládli a máme odtamtud velké zážitky. I díky Vám.
Vážený pane Hejrete, dovolte, abych Vám a paní doktorce velmi poděkovala za dnešní 2 přednášky pro naše žáky. Mám velmi pozitivní reakce od učitelů a žáků, kteří byli tak potichu proto, že velmi pečlivě naslouchali a intenzivně a s uvědoměním vnímali. Opravdu velké díky a těším se na další spolupráci. Přeji Vám a paní doktorce hodně úspěchů, pevné zdraví a radost. Milena Medková