Charakteristika lekce

Vzděláváním o antisemitismu a holocaustu proti soudobým předsudkům Na příkladu holocaustu – konkrétní historické události – se žáci během konání vzdělávací aktivity interaktivní formou dozvědí o tom, jak strašlivé důsledky mělo uplatňování rasistické ideologie v praxi. Jsou vedeni k tomu, aby o tomto nebezpečí samostatně uvažovali a naučili se citlivosti na projevy předsudků, rasismu, antisemitismu, xenofobie a extremismu, které se žel vyskytují i v současné době. Vzdělávací aktivita programu primární prevence trvá tři vyučovací hodiny a je rozdělena na dva logické celky. 1) historicko-etický úvod lektora ICEJ (časová dotace – jedna vyučovací hodina): definice holocaustu – šoa (práce se žáky) definice antisemitismu jako specifické formy rasismu (práce se žáky) příběh židovského národa od starověku do začátku 20. století – hledání příčin šoa vysvětlení základů náboženské a rasové nesnášenlivosti 2) autentický příběh pamětníka holocaustu (časová dotace – dvě vyučovací hodiny spojené v jeden celek): historie holocaustu na základě příběhu pamětníka v historických souvislostech a s použitím autentických dobových dokumentů včetně originálních video dokumentů; přesah do současnosti; poselství mladé generaci; otázky a odpovědi Lekce je určena pro 8. a 9. třídy základních škol (po individuální domluvě s pedagogem či metodikem prevence i pro mladší ročníky) a pro všechny ročníky středních škol a učilišť.

Další informace

Autor lekce: Hejret Radek
Redaktor: Radek Hejret
Délka: 135
Garant: ICEJ ČR a Terezínská iniciativa
Klíčová slova: Holocaust, Antisemitismus, Připomínka, Šoa, Historie 20. století, Beseda

Doplňující informace:

Cena: Za realizaci jednoho programu mimo projektové dny 1000 Kč.
Poznámky k ceně:
V ceně programu není obsažena cena cestovného, které se řídí dle platné vyhlášky MPSV pro daný kalendářní rok. V kalendářním roce 2022 cena činí 7,00 Kč/km, výchozí bod pro výpočet trasy je město Unhošť v okrese Kladno.

Vhodný pro třídy:
8. třídu, 9. třídu, I. ročník SŠ, II. ročník SŠ, III. ročník SŠ, IV. ročník SŠ, rodiče a veřejnost,

Hodnocení programu

Přidat novou recenzi

Ještě zde nejsou žádné recenze. Můžete být první, kdo pro lektora Hejret Radek nějakou napíše. Klikněte sem.