Charakteristika lekce

Program je součástí série Poselství křesťanských Velikonoc - základní řada. Cíle: • žáci si mají uvědomit vlastní životní situace, ve kterých se setkávají s násilím a bezmocí, a spojit si je s podstatou Velikonoc Vazby na kompetence: Kompetence k učení: • žák operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy Kompetence sociální a personální: • žák na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů a v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá Kompetence občanské: • žák respektuje přesvědčení druhých lidí a váží si jejich vnitřních hodnot • žák respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví Vazba na oblast: • člověk a jeho svět • umění a kultura Vazba na průřezová témata: • osobnostní a sociální výchova

Další informace

Autor lekce: Ing. Paszová Miriam
Redaktor: Ing. Miriam Paszová
Poznámka: Organizace: • jedna školní vyučovací hodina pro max. 30 (resp. 34) žáků Požadavek: • žáci musí sedět v kruhu na židlích ve třídě nebo v jiné vhodné místnosti
Délka: 45
Garant: Mgr. Šárka Koflerová
Klíčová slova: Velikonoce, Ježíš, křesťanství

Doplňující informace:

Cena: dle dohody + cestovné 6,- Kč/km

Vhodný pro třídy:
6. třídu, 7. třídu, 8. třídu, 9. třídu,

Hodnocení programu

Přidat novou recenzi

Ještě zde nejsou žádné recenze. Můžete být první, kdo pro lektora Mgr. Hota Roman nějakou napíše. Klikněte sem.