Charakteristika lekce

Doplňující přednáška o světových náboženstvích s hlavním důrazem na porovnání judaismu, křesťanství a islámu. Časová dotace – ideálně tři vyučovací hodiny s přestávkami, vhodné zejména pro projektové dny. Interaktivní lekce primární prevence má přibližně tuto osnovu: úvodní představení lektora evokační brainstormingová aktivita – lístečková metoda, čtení myšlenek, tvorba skupinové myšlenkové mapy a následná práce s ní definice náboženství a důležitost svobody víry a vyznání zákon č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností – hlavní pojmy a definice z § 2 hlavní směry v náboženství – východní a západní tradice a rozdíly mezi nimi stručný popis pěti hlavních známých náboženských směrů s využitím časové osy a mapy světa detailnější popis judaismu s využitím zdrojové literatury, příkladů z historie, hodnotových vzorů a symbolů (volitelně video ukázka) detailnější popis křesťanství s využitím zdrojové literatury, příkladů z historie, hodnotových vzorů a symbolů (volitelně video ukázka) detailnější popis islámu s využitím zdrojové literatury, příkladů z historie, hodnotových vzorů a symbolů (volitelně video ukázka) práce se skupinou – srovnání judaismu, křesťanství a islámu práce se skupinou – nebezpečí náboženských sekt hlavní rysy náboženských sekt, vyplývající nebezpečí a jak se mu bránit shrnutí, reflexe a diskuse Tato lekce je určena pro 8. a 9. třídy základních škol a pro všechny ročníky škol středních. Před realizací vzdělávacího programu je zapotřebí upravit prostor třídy dle instrukcí lektora.

Další informace

Autor lekce: Hejret Radek
Redaktor: Ing. Miriam Paszová
Poznámka: Nadace Mezinárodní potřeby nabízí od školního roku 2015/16 v rámci přednášek, ve kterých se hovoří o náboženství, všem zúčastněným žákům možnost odnést si v případě opravdového zájmu kapesní vydání Nového zákona zcela zdarma. Vhodné zejména pro výuku českého jazyka, literatury, dějepisu a občanské výchovy.
Délka: 135
Garant: KAM, z. s.
Klíčová slova: Judaismus, křesťanství, islám

Doplňující informace:

Cena: Za jednu přednášku 700 Kč; za certifikovanou lekci primární prevence 800 Kč.
Poznámky k ceně:
V ceně programu není obsažena cena cestovného, které se řídí dle platné vyhlášky MPSV pro daný kalendářní rok.

Vhodný pro třídy:
8. třídu, 9. třídu, I. ročník SŠ, II. ročník SŠ, III. ročník SŠ, IV. ročník SŠ, rodiče a veřejnost,

Hodnocení programu

Přidat novou recenzi

Ještě zde nejsou žádné recenze. Můžete být první, kdo pro lektora Hejret Radek nějakou napíše. Klikněte sem.